Logo Protestantse Kerk NederlandActueel
| home | kogerkerkgemeente | agenda | kerkdiensten | predikant | Zincafé |

Kerkschip kogerkerk, onderzijde Interieur KogerkerkKogerkerk - glas in lood raam
Kogerkerk, onderzijde kerkschip Kogerkerk, liturgisch centrum Kogerkerk, glas in loodraam oostgevel

Actuele berichten van en rondom de Kogerkerkgemeente:

Hieronder kunt u lezen over:

- Vieringen in coronatijd
- Activiteiten ter inspiratie, verdieping en ontmoeting, najaar 2021
- Vrijzinnig en groen, lezing op 12 oktober 2021
- Concerten in de Kogerkerk hervat op 4 september
- Open Monumentendag op 11 september
- Vredesconcert in de Kogerkerk, woensdag 22 september 2021.
- Zincafé op 29 oktober 2021
- Privacyreglement.


- Vieringen in coronatijd

Het is weer mogelijk om met 70 bezoekers de zondagse kerkdienst te vieren. Aanmelden voor een viering is niet meer nodig.

Tijdens de vieringen hanteren we de regels van de PKN. Volgt u de aanwijzingen van de kosters en de gastvrouwen / gastheren.- Activiteiten ter inspiratie, verdieping en ontmoeting, najaar 2021
 
We zijn natuurlijk blij dat we vanaf half mei weer bijeen kunnen komen in onze zondagse kerkdienst. Door de coronapandemie konden de diensten maandenlang alleen langs digitale weg bijgewoond worden.
Niet alleen de kerkdiensten lagen stil, ook alle overige activiteiten. Gelukkig is de corona situatie zodanig verbeterd dat ook andere activiteiten weer kunnen starten. Uiteraard voorlopig met inachtneming van de bekende voorzorgsmaatregelen: anderhalve meter afstand, handen reinigen bij binnenkomst en géén handen schudden.

Er is inmiddels nagedacht over een programma voor het seizoen 2021-2022. Omdat het nog lang onzeker was wat wel en niet mogelijk was, is er besloten om het programma op te splitsen in een najaarsprogramma 2021 en een voorjaarsprogramma 2022. In dit artikel wordt het najaarsprogramma 2021 toegelicht.


1.    Jaarthema Zeven.

Het jaarthema heeft betrekking op de zeven werken van barmhartigheid, te weten: o Hongerigen voeden o Dorstigen laven o Naakten kleden o Vreemdelingen herbergen o Zieken bezoeken o Gevangenen bezoeken o Doden begraven
Er wordt samengewerkt met Doopsgezind Zaanstreek en Doopsgezind Koog-Zaandijk. Voor het najaar 2021 zijn de volgende activiteiten voorzien.

1.1. Foto expositie.

De hele maand november is in de Vermaning in Wormerveer een foto expositie te bezichtigen over de zeven werken met foto’s van fotograaf en theoloog Kees de Winter. Gekoppeld aan de expositie vindt op donderdagavond 25 november in deze Vermaning een concert plaats van het Zeeuwse trio Sunshine Cleaners met hun programma Seven Songs of Mercy. De muziek van dit trio wortelt inde Amerikaanse muziektraditie van folk, blues en gospel. Nadere informatie volgt in Rond de Kogerkerk en de Nieuwsbrief.

1.2. De doden begraven

Op Allerzielen, dinsdag 2 november.staan we zeker stil bij de doden, door hen te herdenken.
Op deze avond wordt de kerk opengesteld voor ieder die een overleden geliefde, familielid, vriend of vriendin wil herdenken en daarvoor een kaarsje wil aansteken. Er is stilte, maar er klinkt ook ingetogen muziek. Er wordt onderzocht of deze avond ook de begraafplaats bij de kerk kan worden opengesteld en dat ook hier het licht bij de doden wordt ontstoken. Op zondag 7 november is in de Kogerkerk de jaarlijkse gedachtenisdienst voor onze overledenen. Ook hierover te zijner tijd meer informatie in Rond de Kogerkerk en Nieuwsbrief.

1.3. Sint Maarten, 11 november, De naakten kleden.

Er wordt gekeken of op de avond van 11 november kinderen in de Kogerkerk Sint Maarten kunnen ontmoeten. Uiteraard geeft hij de kinderen wat lekkers mee.
Volwassenen zijn natuurlijk ook welkom.
Op zondag 14 november is er in de Kogerkerk een Sint Maartendienst, samen met de Doopsgezinden in de Zaanstreek. De dienst wordt voorbereid door een gespreksgroep en de bedoeling is dat een vertaalslag plaatsvindt naar de Zaanse samenleving met ondermeer aandacht voor de Zaanse kledingbank. Rond de dienst wordt kleding ingezameld voor deze kledingbank. Ook hierover te zijner tijd meer informatie in. Rond de Kogerkerk en Nieuwsbrief.

2.    Zincafé

Ook het Zincafé gaat weer van start. Op vrijdag 29 oktober 2021 is Ranfar Kouwijzer, predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam onze gast. Met hem behandelen we het thema Denkers en Doeners. Dit onderwerp sluit aan bij het jaarthema zeven, immers de Pauluskerk is een plek waar de werken van barmhartigheid in praktijk worden gebracht. 

3.    Advent 2021

Deze adventsperiode besteden we aandacht aan de vrouwen in de stamboom van Jezus. De bedoeling is om elke zondag één van deze vrouwen centraal te stellen. Rond de adventsperiode wordt gekeken vanuit welke activiteiten aangesloten kan worden bij dit thema.

4.    Vaste groepen gaan weer van start

Een aantal vaste groepen gaan weer van start. Het betreft de Woensdagmorgenbijeenkomst en de Handwerkgroep. De deelnemers aan de handwerkgroep hebben hier onderling contact over en de Woensdagmorgen- bijeenkomsten zullen zoals altijd worden aangekondigd in het kerkblad Rond de Kogerkerk en in de Nieuwsbrief.


4.1. Woensdagmorgenbijeenkomst 13 oktober 2021, 10:00 uur in De Stolp

Na een lange periode van afwezigheid gaan we weer starten met onze bijeenkomsten en wel op woensdag 13 oktober 2021 in "De Stolp”.

Deze morgen blijven we dicht bij huis, want een oude bekende is dan bij ons te gast: nl. de heer Dirk Kerkhoven met verhalen over molens en de Zaanse Schans.

Let op: de aanvangstijd is gewijzigd!

We beginnen voortaan om 10.00 uur U bent allen van harte welkom!


4.2. Gemeente maaltijd

Het is nog niet bekend wanneer de Gemeentemaaltijd weer kan starten. Gezamenlijk eten in de Stolp, gelet op de omvang van de groep en met inachtneming van de anderhalve meter afstand, is lastig. Dit is dus eigenlijk pas mogelijk als de anderhalve meter norm wordt afgeschaft. Zodra deze maaltijden weer starten worden ze aangekondigd via kerkblad en nieuwsbrief.


4.3. Meditatiegroep

Ook de meditatiegroep gaat in oktober weer van start onder leiding van Maartje
Hoogendoorn. Het is de bedoeling dat deze groep weer maandelijks bij elkaar komt van oktober 2021 t/m mei 2022. Met de vaste deelnemers vindt op dit moment overleg plaats wat het meest geschikte dagdeel is.
De data worden tijdig bekend gemaakt via kerkblad en nieuwsbrief. Wie geïnteresseerd is om mee te gaan doen, kan zich aanmelden bij Bert Valk, tel. (06) 40366883 email: bertvalk1953@gmail.com

5.    Leesgroepen

In oktober start een leesgroep rond het boek ‘De zin van het leven’ van de Volkskrantjournalist Fokke Obbema. Fokke Obbema heeft in 2017 een hartstilstand gehad en dit gegeven was voor hem aanleiding om met tal van mensen uit de wetenschap, religie, kunst en cultuur in gesprek te gaan over de essentie van het bestaan. Dit boek is een bundeling van deze gesprekken, die eerder als interview werden gepubliceerd in de Volkskrant. Nadere informatie en opgave bij Bert Valk, tel. (06) 40366883, email: bertvalk1953@.gmail.com.

Bert Valk


-  Samen Weg Naar gaat weer op weg

We durven weer. Zondag 5 september gaan we samen naar Art Zuid in Amsterdam,
Een buiten-tentoonstelling met opnieuw een interessante beeldententoonstelling.
Verrassend om zoveel mooie en interessante beelden in de open lucht te bekijken.Over ieder beeld zal iets worden verteld en uitgelegdVertrek vanaf station Zaandam 14.07. Bij Openbaar Vervoer mondkapje niet vergeten. Na afloop
gaan we samen ergens eten. Info: Cor Treffers 0651785389

 
- Vrijzinnig en groen, lezing op 12 oktober 2021

Is de klimaatcrisis waarin we nu verkeren het resultaat van christelijke theologie? In haar boek ‘Groene theologie’ stelt Trees van Montfoort dat het christendom eeuwenlang de uitbuiting van de aarde heeft begunstigd door de mens te centraal te stellen en boven de natuur te verheffen.
Ook andere zogenoemde eco-theologen onderschrijven dit. Die kritiek lijkt ook de vrijzinnige theologie fors te raken, want ook daarin werd de mens boven de natuur gesteld. De Groene theologie pleit ervoor om de mens veelmeer te zien als onderdeel van de natuur.

 
In zijn lezing op 12 oktober 2021 probeert Rick Benjamins de waarde en eenzijdigheden van zowel de vrijzinnige als een groene theologie te belichten. Mensen kunnen zich niet straffeloos van de natuur afzonderen en losmaken, maar hebben in de natuur wel een aparte plek omdat zij over de natuur kunnen nadenken en morele verantwoordelijkheid hebben. Om een goede balans te vinden tussen vrijzinnig en groen, is het nodig om een scherper beeld te krijgen van 'mens' en 'natuur' en hoe die begrippen in de afgelopen tweehonderd jaar (steeds verschillend) zijn ingevuld.

 

- Concerten in de Kogerkerk hervat op 4 september

Na een jaar rust begint op 4 september het nieuwe concertseizoen op de zaterdagmiddag met een concert vol afwisseling, verzorgd door de bekende Zaanse musici Liesbeth van der Blom, dwarsfluit en Wim Tip, piano en orgel. 
Barok en Franse Romantiek strijden om de voorrang. Het concert dat zoals vanouds georganiseerd wordt door de Stichting Vrienden van de Kogerkerk, vindt plaats op zaterdagmiddag 4 september. Aanvang 16:00 uur, kerk open vanaf 15:15 uur. Toegang vrij. De opbrengst van de collecte bij de uitgang is voor het restauratiefonds van de Kogerkerk.

Zaterdag 2 oktober treedt voor u op het Aqua Ensemble.
Het Aqua Ensemble is een pianokwintet bestaand uit: Fieke Smitskamp, viool, Suus van den Akker, viool, Julia Barnes, altviool, Clym Stock Williams, cello, Elizabeth Ford, piano speelt muziek van de componisten Rolla, Rachmaninov, Schubert en Dvorak.- Open Monumentendag op 11 september

Zoals ieder jaar vindt op de tweede zaterdag van september de Open Monumentendag plaats. De Kogerkerk is daarbij open van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar: ‘Mijn monument is jouw monument’. Ons monument, de Kogerkerk, is een markant gebouw in een historische omgeving, o.a:
•    het kerkplein, waar door middel van ijselsteentjes de vroegere bebouwing is gemarkeerd
•    de directe aanwezigheid van de nu monumentale begraafplaats, waar vele bekende en betekenisvolle Zaankanters hun laatste rustplaats hebben gekregen.

Voor ons als gemeente is de Kogerkerk behalve een monument ook een plek waar wij graag samenkomen. Een plek waar muziek gemaakt kan worden tijdens de zaterdagmiddag concerten en een plek waar de discussie rond thema’s en projecten uit het maatschappelijk veld gevoerd worden. Zaterdag 11 september zetten wij de kerkdeuren wijd open voor een ieder die
belangstelling heeft voor de Kogerkerk van 10.00 - 16.00 uur.

De jaarlijkse boekenmarkt is aanwezig, samengesteld door Tia Beerman en Amedée Daran Scharten. Nel en WimTip exposeren.

Na alles gezien of gekocht te hebben is er gelegenheid voor rust en een praatje met een kopje koffie of thee.
De organisatie van deze dag is in handen van de ’Stichting Vrienden van de Kogerkerk’. De opbrengst is bestemd voor het restauratie fonds.


Boekenmarkt: boeken inleveren op vrijdag 10 september van 10:00 tot 12:00 uur
Boeken voor de boekenmarkt, die door Tia Beerman en Amadée Daran Scharten verzorgd wordt, kunt u inleveren op vrijdag 10 september van 10.00 - 12.00u De koffie staat voor u klaar.

Stichting Vrienden van de Kogerkerk.


Begraafplaats naast de kerk, een monument: open op zaterdag 11 september van 11:00 tot 15:00 uur
De uit 1645 stammende begraafplaats, naast de kerk, kreeg vorig jaar een gemeentelijke monumenten status. Gerard Beerman heeft in een vorige editie van het kerkblad een uitgebreide toelichting geschreven.
De Historische Vereniging Koog/Zaandijk, Vereniging Zaans Erfgoed, een lid van het CDA in de gemeenteraad en een tweetal bestuurders van onze kerkenraad, zetten zich in voor het verrijken en verbeteren van dit unieke stukje Zaanse geschiedenis.
Het uiteindelijke doel van de groep is meer openstelling voor publiek waar men, zittende op bankje, in een lommerrijke omgeving even tot rust kan komen.
 
Een plek te midden van de hectiek van alledag , het voorbij razend verkeer van de snelweg, de bedrijvigheid van de industrie en nog even snel een boodschap in een winkel die als dak de snelweg heeft.
Op deze monumentendag is de begraafplaats open van 11.00 uur tot 15.00 uur. De leden van bovengenoemde groep willen u graag kennis laten maken met deze historische begraafplaats. Als zij niet op de begraafplaats zelf zijn, kunt u hen vinden in de kerk. Tot ziens op 11 september 2021.

Namens de Werkgroep Begraafplaats Koog,

Coby Houthuijse.


- Vredesconcert in de Kogerkerk, woensdag 22 september 2021.

Van 18 t/m 26 september wordt in Nederland de landelijke vredesweek gehouden. Het thema van de Vredesweek is dit jaar ‘Inclusief samenleven’.
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

Onze Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek is sinds 2018 een Ambassade voor Vrede, van de landelijke vredesbeweging Pax. Als Ambassade voor Vrede in de Zaanstreek willen wij de Vredesweek in onze stad promoten. Dit doen we vanuit de doelstelling van onze stichting, om mensen uit de Zaanse samenleving met verschillende culturele, sociale en religieuze achtergronden te laten samenwerken aan gezamenlijke projecten, waarbij zij elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaars talent en achtergrond leren waarderen, om
daarmee onderlinge verhoudingen te verbeteren en spanningen tussen bevolkingsgroepen te doen afnemen. De verbinding van mens tot mens wordt hierdoor versterkt.

Deze doelstelling sluit helemaal aan bij het vredesweekthema ‘Inclusief samenleven’.
Dit jaar willen wij in Zaanstad aandacht geven aan de Vredesweek met een Vredesconcert. De bekende Zaanse pianist Ruud Luttikhuizen zal hierin muziek ten gehore brengen die uitdrukking geeft aan de verbinding tussen mensen uit verschillende culturen. Dat doet hij samen met de zangeres Judith Petra en met de uit Syrië afkomstige zanger Tony Sbat. Tussen de nummers door worden er, door Zaankanters met een verschillende culturele achtergrond, korte teksten en gedichten uitgesproken die verwoorden, waar het in een inclusieve samenleving om gaat.

Het concert vindt plaats op woensdag 22 september, in de Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan Zaan, aanvang 20.00 uur. Een toegangskaartje kost €. 5,--. U kunt toegangskaarten reserveren bij de heer Martin Meulenkamp, tel. 075-6174707 of door een mail te sturen naar info@samenbindendeproiecten.nl

De Kogerkerk is ingericht volgens de coronanormen, dat betekent dat er maximaal 70 zitplaatsen beschikbaar zijn. Uitgifte van toegangskaarten gebeurt op volgorde van binnenkomst. 


- Zincafé op 29 oktober

In het Zincafé dat plaats vindt op 29 oktober a.s. spreekt ds Ranfar Kouwijzer, predikant - directeur van de Pauluskerk te Rotterdam.
Het thema is: Denken en doen.
Aanvang 20:00 uur, kerk open vanaf 19:30 uur

- Privacy - reglement

De Kogerkerkgemeente zorgt voor de privacy van leden en medewerkers. Klik hier voor de Privacyverklaring van de Kogerkerkgemeente.