Logo Protestantse Kerk NederlandActueel
| home | kogerkerkgemeente | agenda | kerkdiensten | predikant | Zincafé |

Kerkschip kogerkerk, onderzijde Interieur KogerkerkKogerkerk - glas in lood raam
Kogerkerk, onderzijde kerkschip Kogerkerk, liturgisch centrum Kogerkerk, glas in loodraam oostgevel

Actuele berichten van en rondom de Kogerkerkgemeente:

Hieronder kunt u lezen over:

- Pinksteren, 9 juni: medewerking koor De Witte Duif
- Zondag 16 juni: Gezamenlijke viering van protestantse gemeenten in de Zaanstreek
- Beroepingswerk
- Wifi in de Stolp en in de Kogerkerk
- 'TAFELTIJD' - American party in de Noorderkerk, Zaandam
- Leesgroep ‘Zegenend wandelen met het Onze Vader’, Wormerveer en Zaandam
-
SING IN - Zaans interkerkelijk mannenkoor, Noorderkerk Zaandam- Pinksteren, 9 juni: medewerking koor De Witte Duif

Koor De Witte Duif, onder leiding van Marianne Beitler, zal op zondagavond 16 juni de Cantate “de taal van Liefde’ uitvoeren in de kerk van Limmen, aanvang 19.00 uur. Van Harte aanbevolen.
Deze cantate gaat over de grote kracht van taal. Taal die kan worden gebruikt om elkaar te bestrijden, maar ook om elkaar lief te hebben. De cantate bestaat uit 12 liederen die geïnspireerd zijn op de twee uiterste Bijbelse verhalen over taal: het verhaal over de Babylonische spraakverwarring en het verhaal van het wonder van Pinksteren waardoor de leerlingen van Jezus plotseling in alle wereldtalen konden spreken.

Op Pinksterzondag zal het koor de Witte Duif delen van deze cantate in onze dienst ten gehore brengen. Dit zal deze dienst muzikaal verrijken en inhoudelijk inspireren. 

 

- Zondag 16 juni: Gezamenlijke viering van protestantse gemeenten in de Zaanstreek

Op zondag 16 juni 2019 komen alle protestantse gemeenten uit de Zaanstreek samen in de Oostzijderkerk voor een gezamenlijke viering. Het is de zondag na Pinksteren. Daarom heeft deze viering de naam ‘Zaanse Spirit’ gekregen.
Een keer per jaar blijven de deuren van het eigen kerkgebouw op slot en ontmoeten wij elkaar op een bijzondere plaats: de Oostzijderkerk in Zaandam. Het thema van de dienst is dit jaar ‘Losgezongen’. Wij horen deze zondag namelijk het verhaal van Paulus en Silas die in de gevangenis zitten (Handelingen 16, 23-34). Door te zingen gaan de deuren van de gevangenis open, schieten hun boeien los en worden zij bevrijd. Een prachtig verhaal dat uitnodigt om veel te zingen.

De bekende en enthousiaste kerkmusicus Christiaan Winter zal ons daarbij begeleiden. Hij doet dat samen met een aantal andere musici. Vanuit iedere gemeente zal er een bijdrage zijn. Bij elkaar belooft het een bijzondere en muzikale dienst te worden die je niet mag missen. Dit is de tweede keer dat er zo’n gezamenlijke viering gehouden wordt. De positieve reacties op de dienst van vorig jaar vroegen om een vervolg. Zo lijkt er een nieuwe traditie geboren te zijn.

De dienst in de Oostzijderkerk (Zuiddijk 1) begint om 10.00 uur. Om iedereen de gelegenheid te geven de viering bij te wonen, zullen er weer twee bussen door de Zaanstreek rijden. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u zich aanmelden op de lijst die in de tafel achterin de kerk komt te liggen.


 
 
- Wifi in de Stolp en in de Kogerkerk

In de Stolp is afgelopen maand WIFI aangebracht. Hiermee kunnen voortaan de bezitters van een computer draadloos Internet bezoeken. Hetzelfde geldt voor de bezitters van een mobiele telefoon.
Zij hoeven nu voor een bezoek aan Internet niet meer hun abonnement aan te spreken. Gebruikers kunnen van de kerkrentmeesters het WIFI - wachtwoord krijgen. Dat wachtwoord kan overigens, als daar aanleiding voor is, met tussenpozen worden vernieuwd om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Ook in de kerk zal WIFI worden aangelegd. Dit is als gevolg van de dikke muren en de met gaas beschermde ramen die geen signaal doorlaten een klus op zichzelf. Met een kabel wordt het internetsignaal vanaf het ontvangststation in de Stolp (de 'modem') de kerkruimte binnengeleid. Daar wordt het versterkt voor het gebruik bij bijvoorbeeld vergaderingen en bijeenkomsten. Heel praktisch is het vooral dat de nieuwe centrale verwarming van de kerk aanstonds via internet kan worden bediend. De verwarming hoeft daardoor bij bijvoorbeeld een concert niet meer van tevoren met de hand te worden aangezet.


De kerkrentmeesters

 

- Beroepingswerk

Voortgang

De beroepingscommissie is nu twee keer bij elkaar geweest. In de eerste vergadering zijn alle belangrijke stukken opgesteld. De tweede vergadering zijn we dieper op de inhoud ingegaan.
Wat verwachten we van onze toekomstige predikant, hoe selecteren we de brieven, hoe gaan we het gesprek aan en wat willen we in een gesprek vooral naar voren halen.

De advertentietekst en alle belangrijke stukken staan op de website van de Kogerkerk, zodat belangstellenden de informatie goed kunnen vinden. De advertentie staat nu ook op de site van de PKN, www.protestantsekerk.nl. Eind mei verschijnt het blad Woord en Weg waarin de advertentie wordt opgenomen. Men kan solliciteren tot  22 juni.
Nu is het wachten op reacties waarna we verder kunnen met selectie, ‘horen’ en gesprek.

Liesbeth en Dittie


Verkiezing van een predikant en stemrecht

De beroepingscommisie doet na afronding van haar werkzaamheden een voordracht voor een nieuwe predikant aan de kerkenraad. Gedurende de werving en selectie wordt steeds getoetst of de kandidaat past binnen het profiel van de Kogerkerkgemeente.
Daarna vindt op voorstel van de kerkenraad de verkiezing van een nieuwe predikant plaats in een vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente. In die vergadering wordt de beoogde nieuwe predikant aan de aanwezigen voorgesteld.
We moeten dus weten wie daarbij stemgerechtigd zijn. De kerkorde geeft de kerkenraad de vrijheid te bepalen, wie dat - naast de belijdende leden - zijn.

De kerkenraad is voornemens te besluiten dat ieder die is geregistreerd bij de Kogerkerkgemeente en ouder is dan 18 jaar stemgerechtigd is (dus ook doopleden en alle verbondenen (‘vrienden’ in de terminologie van de huidige kerkorde).
Wie over dit voornemen met de kerkenraad van gedachten wil wisselen, kan dat kenbaar maken aan de scriba, Cees Homburg, e-mail Kogerkerkgemeente@gmail.com of tel. 075 - 6179579. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met één of meer kerkenraadsleden.
In de kerkenraadsvergadering van 27 mei zal de kerkenraad een definitief besluit nemen over wie stemgerechtigd zijn, rekening houdend met eventuele opmerkingen uit de gemeente.

Anneke Röhling, Voorzitter kerkenraad

 
- TAFELTIJD -
American party in de Noorderkerk, Zaandam

Na een succesvolle bijeenkomst op 14 april jl een volgende activiteit voor gelovige LHBTI-ers, hun betrokkenen en voor mensen die een keer willen kijken bij TafelTijd.
Als diner houden we een American party;  iedereen neemt wat mee voor de maaltijd, dit kan een stokbrood zijn, maar ook salades, een toetje en andere lekkere dingen die we met elkaar kunnen delen tijdens de maaltijd.
Het onderwerp voor deze bijeenkomst wordt later bekendgemaakt via Instagram en Facebook van TafelTijd Zaandam.
Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam
Zondag 23 juni, 17.00 – 20.30 uur
Informatie en aanmelden
zaandamtafeltijd@gmail.com
Algemene info: info@wijdekerk.nl- Leesgroep ‘Zegenend wandelen met het Onze Vader’

Dominee Sjaak Visser heeft een klein boekje geschreven met rijke gedachten over God en het Onze Vader. Het heet ‘Zegenend wandelen met het Onze Vader’ (Soest: Boekscout, 2018) en vormt het resultaat van zijn studie Geestelijke Begeleiding. 
In zijn boek maakt Sjaak Visser gebruik van de glas-in-loodramen van de Noorderkerk. Hier is het Onze Vader in afgebeeld. Deze ramen vormen voor deze Zaandamse dominee een venster op de wereld.  Met elkaar gaan we in drie avonden ontdekken wat dit zou kunnen betekenen. 

Op de eerste avond in Oostzaan verdiepten wij ons in het thema ’Zegenen’.  De tweede bijeenkomst in Wormerveer is gewijd aan het ‘Onze Vader’.  Onze reis door de Zaanstreek eindigt in Zaandam, waar wij in gesprek gaan met Sjaak Visser zelf, en een wandeling maken langs de glas-in-loodramen van de Noorderkerk. 

Deelnemers aan deze leesgroep wordt gevraagd om het boekje aan te schaffen bij Boekscout (https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8751) en ter voorbereiding van de avond een gedeelte te lezen. Vanwege het licht door de glas-in-loodramen wordt deze leesgroep laat in het seizoen aangeboden.

Ds. Carola Dahmen uit Oostzaan en ds. Christiaan Ravensbergen uit Wormerveer begeleiden deze bijeenkomsten. De 1e bijeenkomst met het thema Zegenen is geweest. Elke bijeenkomst is ook los te volgen.


- Tweede bijeenkomst: Onze Vader
Datum: donderdag 23 mei 2019
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: Kosterij, Wormerveer (Noordeinde 20)
Lezen: pagina 44 tot en met 56

- Derde bijeenkomst: Ds. Sjaak Visser en de glas-in-lood-ramen van de Noorderkerk in Zaandam
Datum: donderdag 6 juni 2019
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: Noorderkerk, Zaandam (Heijermansstraat 127)
Lezen: pagina 115-117

- Aanmelden bij:
Ds. Christiaan Ravensbergen
predikant@pknwormerveer.nl
tel: 06-38545779
Ds. Carola Dahmen
carola@ds-dahmen.nl
tel: Tel: 0299 796 225


- SING IN - Zaans interkerkelijk mannenkoor, Noorderkerk Zaandam

Ter afsluiting van het seizoen houdt het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor haar jaarlijkse sing-in voor donateurs en belangstellenden. Het koor en de samenzang staat onder leiding van dirigent en pianist/organist Hugo van der Meij die sinds 1 januari 2019 vaste dirigent is van het ZIM. Het orgel wordt bespeeld door Hendrik van Veen uit Urk.

Bezoekers kunnen tot een week voor het concert voorkeursliederen opgeven op www.zimmk.nl
Mannen die overwegen lid te worden van het koor kunnen zich na de pauze bij het koor aansluiten om mee te zingen. Vanaf september kunnen ze meedoen met het dan startende projectkoor om in november en december deel te nemen aan een aantal prachtige concerten.
Het belooft weer een mooie zangavond te worden met koorzang, orgelimprovisatie en samenzang.

NOORDERKERK, Heijermansstraat 127 Zaandam
Woensdag 26 juni 2019, 20.00 uur
Toegang gratis, collecte na afloop