Logo Protestantse Kerk NederlandActueel
| home | kogerkerkgemeente | agenda | kerkdiensten | predikant | Zincafé |

Kerkschip kogerkerk, onderzijde Interieur KogerkerkKogerkerk - glas in lood raam
Kogerkerk, onderzijde kerkschip Kogerkerk, liturgisch centrum Kogerkerk, glas in loodraam oostgevel

Actuele berichten van en rondom de Kogerkerkgemeente:

Hieronder kunt u lezen over:


1. Een tijd van komen en een tijd van gaan
Meer informatie over dit onderwerp:   

1. Een tijd van komen en een tijd van gaan
 
Tijd om afscheid te nemen – bericht van uw predikant

Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. (Pred. 3, 1)
In het bijbelboek Prediker staat zo’n prachtig, filosofisch hoofdstuk over tijden voor van alles in dit leven. ‘Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan’ zou er zo bij kunnen staan en dat is wat voor mij nu aan de orde is.

In mei 2010 ben ik naar de Zaanstreek gekomen en ik kijk inmiddels terug op acht mooie en goede jaren als predikant hier, waarvoor ik me heel dankbaar voel. Het hadden er best nog een paar  meer mogen worden. Toch heb ik een tijdje geleden besloten om eens rond te gaan kijken naar een mogelijke nieuwe gemeente. Dat ik dat nu al ben gaan doen ondanks dat ik het goed heb hier in de Zaanstreek komt vooral voort uit privé-overwegingen: Erik en ik hebben na vele jaren weekend-relatie steeds sterker de wens alsnog tot een gezamenlijk huishouden te komen en getrouwd en wel samen op één adres te wonen. Het leek ons goed om daarvoor een nieuwe start op een nieuwe plek te maken.

En geheel ongedacht is het toen ineens heel snel gegaan: de eerste de beste brief die ik heb geschreven aan een vacante gemeente die zowel Erik als mij wel wat leek, was gelijk raak.
De beroepingscommissie daar heeft flink vaart gemaakt met haar werk zodat de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Vlijmen – Hedikhuizen (tegen Den Bosch aan) mij inmiddels aan de gemeente heeft voorgesteld als de nieuwe predikant. Het beroep zal voor het moment van verschijnen van dit kerkblad officieel uitgebracht zijn. Ik ben van plan het beroep aan te nemen.

Ik verheug me op deze nieuwe start. Een nieuwe plek in een heel ander deel van het land, nieuwe mensen, nieuwe uitdagingen en ook een nieuwe fase in mijn relatie met Erik.
Tegelijk stemt het weemoedig. Want het betekent ook hier afscheid nemen en dat valt me niet makkelijk. Alle mensen met wie ik hier zulke goede en waardevolle contacten heb, de plezierige samenwerking in de kerkenraad en met al die mensen die in de Kogerkerk actief zijn en niet in het minst alle goede en inspirerende gesprekken over geloof en leven. De zorgzaamheid ook die ik heb ervaren door de jaren heen: vragen of ik niet te hard werkte, praktische hulp als ik eens ziek was, mensen die wilden rijden als ik met de auto ergens naartoe moest of die op mijn hond wilden passen als ik wat langer van huis was. Kortom, het was, het is, hier goed toeven in een warme, betrokken gemeenschap van mensen.
En daarom zal het afscheid hier een ware oefening in loslaten zijn, ook al heb ik er zelf voor gekozen. De Kogerkerkgemeente zal altijd van bijzondere betekenis voor mij blijven: de gemeente die er als eerste vertrouwen in had dat ik een geschikte dominee kon zijn. De plek waar ik de geleerde theorie in de praktijk mocht gaan brengen en vooral, er nog heel veel bij geleerd heb.

Inmiddels is afgesproken dat ik in de dienst van zondag 26 augustus 2018 hier afscheid neem. Begin september (2 of 9 waarschijnlijk) zal ik vervolgens bevestigd worden als predikant in Vlijmen.
De komende maanden wil ik gebruiken om mijn werk hier in de Kogerkerkgemeente zo goed mogelijk af te ronden: verschillende werkzaamheden overdragen, een aantal taken afmaken en diverse afrondende pastorale bezoeken brengen. Dat laatste zal lang niet bij iedereen gaan lukken. Daarom wil ik u in ieder geval via deze weg vast van harte bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen jaren. Verder wil ik u uitnodigen om zelf contact met mij op te nemen als u – om wat voor reden dan ook, ook als het niet heel ernstig of dringend of zwaar is – nog graag een afspraak wilt. Dan kijk ik of dat lukt. Telefonisch contact is in ieder geval mogelijk.

Met een hartelijke groet van uw predikant,
            ds. Margo Trapman.