Logo Protestantse Kerk Nederland   Anbi - gegevens Diaconie Kogerkerkgemeente
Anbi - Informatie Diaconie Kogerkerkgemeente

| home | kogerkerkgemeente | agenda | kerkdiensten | contact | predikant | aanmelden |


- Naam gemeente:

Hervormde gemeente Koog aan de Zaan en Zaandijk (Kogerkerkgemeente)

- RSIN nummer: College van Kerkrentmeesters 824112180
                           College van  Diakenen  824112209

- Contactgegevens / bestuurssamenstelling:

Kerkgebouw:   Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan                       

Bijgebouw:      De Stolp, Kerkstraat 12, 1541 HA Koog aan de Zaan

Postadres:      Hervormde gemeente van Koog aan de Zaan en Zaandijk
                       Dr. J.J. van der Horststraat 5, 1544 XD Zaandijk

E- mail:           hervormdegemeentekoogzaandijk@gmail.com

Predikant:      vacant

Kerkenraad:   Anneke Röhling, voorzitter 
                       tel 075 - 6162362 
                       e-mail: anneke@rhlng.net

                       Cees Homburg, scriba
                       tel 075 6179579
                       e-mail: cbhomburg@yahoo.com

Verhuur kerk en Stolp: Coby Houthuijse,
                       tel. 075 6142404
                       e-mail: cobyhouthuijse@hotmail.com

- Beleidsplan / verslag activiteiten: 

klik hier voor het recente beleidsplan en
het verslag van de aciviteiten van de Kogerkerkgemeente

- Beloningsbeleid:

verwezen wordt naar de regeling arbeidsvoorwaarden PKN

- Doelstelling: 
De Kogerkerkgemeente (officieel: hervormde gemeente van Koog aan de Zaan en Zaandijk) maakt deel uit de van de Protestantse kerk Nederland. Zij wil een open en gastvrije gemeente zijn, die – geïnspireerd door het Bijbelse visioen van vrede en gerechtigheid en met zorg voor de aarde – zich inzet voor mensen dichtbij en veraf.

- Resultatenoverzicht 2019 en begroting 2020 Diaconie Kogerkerkgemeente:


Klik hier voor Resultatenoverzicht  Diaconie Kogerkerkgemeente - 2019

Begroting Diaconie Kogerkerkgemeente - 2020

                                                             

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen          4.460

Opbrengsten levend geld                                                      5.000

Door te zenden collecten en giften -                                    4.500

Totaal baten                                                                                                           4.960


Uitgaven en Kosten

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat                                    3.600

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten                 1.150

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen                     500

Kosten beheer, administratie en archief                              250

Rentelasten/bankkosten                                                         600

Afdrachten door te zenden collecten en giften              10.550

Totaal lasten                                                                                                          16.650


Operationeel resultaat                                                                                         -11.690

Incidentele baten en lasten                                                                             0

Resultaat verslagjaar                                                                                            -11.690