Logo Protestantse Kerk Nederland   Anbi - gegevens Kogerkerkgemeente
Anbi - Informatie Kogerkerkgemeente

| home | kogerkerkgemeente | agenda | kerkdiensten | contact | predikant | aanmelden |


- Naam gemeente:

Hervormde gemeente Koog aan de Zaan en Zaandijk (Kogerkerkgemeente)

- RSIN nummer: College van Kerkrentmeesters 824112180
                           College van  Diakenen  824112209

- Contactgegevens / bestuurssamenstelling:

Kerkgebouw:   Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan                       

Bijgebouw:      De Stolp, Kerkstraat 12, 1541 HA Koog aan de Zaan

Postadres:      Hervormde gemeente van Koog aan de Zaan en Zaandijk
                       Dr. J.J. van der Horststraat 5, 1544 XD Zaandijk

E- mail:           hervormdegemeentekoogzaandijk@gmail.com

Predikant:      vacant

Kerkenraad:   Anneke R÷hling, voorzitter 
                       tel 075 - 6162362 
                       e-mail: anneke@rhlng.net

                       Cees Homburg, scriba
                       tel 075 6179579
                       e-mail: cbhomburg@yahoo.com

Verhuur kerk en Stolp: Coby Houthuijse,
                       tel. 075 6142404
                       e-mail: cobyhouthuijse@hotmail.com

- Beleidsplan / verslag activiteiten: 

klik hier voor het recente beleidsplan en
het verslag van de aciviteiten van de Kogerkerkgemeente

- Beloningsbeleid:

verwezen wordt naar de regeling arbeidsvoorwaarden PKN

- Doelstelling: 
De Kogerkerkgemeente (officieel: hervormde gemeente van Koog aan de Zaan en Zaandijk) maakt deel uit de van de Protestantse kerk Nederland. Zij wil een open en gastvrije gemeente zijn, die – ge´nspireerd door het Bijbelse visioen van vrede en gerechtigheid en met zorg voor de aarde – zich inzet voor mensen dichtbij en veraf.

- Financiele verantwoording en begroting:

- Klik hier voor Resultatenoverzicht Kogerkerkgemeente - 2019

- Begroting Kogerkerkgemeente - 2020
 


Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken                                                        28.000

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen                        1.700

Opbrengsten levend geld                                                                   47.000

Totaal baten                                                                               76.700


Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen                    28.500

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat                                                    28.000

sten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten                                      1.000

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen                                   3.000

Salarissen en vergoedingen                                                                 1.500

Kosten beheer, administratie en archief                                              2.500

Rentelasten/bankkosten                                                                            800

Totaal lasten                                                                               65.300

Operationeel resultaat                                                                11.400

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten                                                                                     3.000

Incidentele lasten                                                                                        -

Incidentele baten en lasten                                                                                      3.000

Resultaat verslagjaar                                                                                          14.400