Logo Protestantse Kerk Nederland  Kerkblad 'Rond de Kogerkerk'
| home | kogerkerkgemeente | actueel | diaconie | kerkdiensten | wie zijn wij |

kogerkerk interieur
Adventskaarsen
Interieur Kogerkerk met preekstoelAdventskaarsen

Kerkblad en Nieuwsbrief Kogerkerkgemeente

1. Kerkblad 'Rond de Kogerkerk'

Het kerkblad ‘Rond de Kogerkerk’ verschijnt ongeveer 8 x per jaar.

Er zijn 3 abonnementsvormen:


1.    Digitaal: abonnementsprijs minimaal € 5,00 per jaar. Het blad wordt per e-mail toegezonden.

2.    Op papier voor degenen die in Zaandijk en Koog aan de Zaan wonen: abonnementsprijs minimaal € 8,00 per jaar. Het blad wordt rondgebracht.
3.    Op papier voor degenen die buiten Zaandijk en Koog aan de Zaan wonen: abonnementsprijs minimaal € 15,00 per jaar. Deze prijs ligt hoger       vanwege de bezorgkosten.

Abonneren:
stuur een e-mail aan ronddekogerkerk@gmail.com of bel met Erna Hoogeveen: 075 6157548 en vermeld de gekozen abonnementsvorm.

Berichten voor het kerkblad:
stuur een mail aan ronddekogerkerk@gmail.com


2. Nieuwsbrief Kogerkerkgemeente

De Nieuwsbrief Kogerkerkgemeente verschijnt wekelijks. Hij wordt kosteloos verspreid onder de digitale abonnees. Voor bezoekers is op zondag een aantal exemplaren beschikbaar in de kerk.

Berichten voor de Nieuwsbrief Kogerkerkgemeente:
Inleveren uiterlijk woensdagavond 20.00 uur, liefst per e-mail aan nieuwsbriefkogerkerk@gmail.com. Tekst graag onopgemaakt aanleveren, lettertype Calibri, punt 11.

Redactie Nieuwsbrief:
Bert Valk, Monica van Meurs en Victor Naumann.

Digitaal abonnement nieuwsbrief:
stuur een berichtje aan nieuwsbriefkogerkerk@gmail.com  of bel met Bert Valk, tel. 06-40366883.