Logo Protestantse Kerk Nederland   Vacature predikant

| Home | Kogerkerkgemeente | Contact | Wie wij zijn |


De Kogerkerkgemeente te Koog aan de Zaan en Zaandijk zoekt predikant (m/v) voor 50% van de werktijd

Vaste taken:

       voorgaan in erediensten

       (crisis)pastoraat en overleg met de pastoraatsgroep

       bijdragen aan het diaconale gezicht van de gemeente

       bijdragen aan activiteiten ter inspiratie en verdieping


In de zondagse eredienst vindt de gemeente belangrijk:

       stijlvolle liturgie

       goede exegese

       prediking die bemoedigt en raakt en de actualiteit niet schuwt


Van een predikant verwachten wij o.a.

       communicatieve vaardigheden

       pastorale bewogenheid

       visie op en gevoel voor diaconaat

       zicht op de samenhang tussen kerk, maatschappij en cultuur

       goede samenwerking met de kerkenraad


De Kogerkerkgemeente

De Kogerkerkgemeente is een gastvrije, oecumenisch ingestelde gemeente met ruimte voor verschillende geloofsopvattingen. Zij maakt onderdeel uit

van de PKN.


Pastorie

Desgewenst is in Zaandijk een pastorie beschikbaar.


Nadere inlichtingen:

Liesbeth Rijken - Kralt, voorzitter beroepingscommissie Tel. 06 - 412 96 818 of 075 - 64 222 52, Mail: ekralt@gmail.com


Reacties graag voor 22 juni naar:

Dittie Veersma, secretaris beroepingscommissie

Mail: veersma@xs4all.nl

Postadres: De Factorij 30, 1506 GT Zaandam


Meer informatie over deze vacature vindt u in de volgende documenten (a.u.b. aanklikken):

- Vacature predikant 50% (pdf)
- Profielschets predikant Kogerkerkgemeente (pdf)
- Beleidsplan Kogerkerkgemeente (pdf)
- Algemene informatie over Koog aan de Zaan en Zaandijk (pdf)

- Diaconaal profiel predikant (pdf)