Wie zijn wij - ANBI gegevens

| home | Vrienden van de Kogerkerk |


Naam van de Instelling, RSIN Nummer, doelstelling

De Stichting "Vrienden van de Kogerkerk''  (RSIN nummer 815605973) heeft tot doel de instandhouding, restauratie en verbetering van de monumentale waarde, alsmede het bevorderen van het meervoudig gebruik van de Kogerkerk en het gebouw 'De Stolp' te Koog aan de Zaan. Beide gebouwen zijn geplaatst op de Rijks Monumentenlijst en vormen een beeldbepalend element in het centrum van Koog aan de Zaan.

De Stichting behoort overeenkomstig haar doelstelling  tot de 'Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering', SBI-code 94994. Ze is vanaf 1 januari 2014 aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Stichting mogen voor 125% fiscaal worden afgetrokken.

Beleid

De Stichting heeft na de restauratie van de Kogerkerk (2002) actief bijgedragen tot:

- de restauratie van het monumentale Flentrop orgel in 2008;

- de uitbreiding van de kerk met een volledig ingerichte keuken en toiletgroep in 2011;

- de verbetering van de interieurverlichting met LED lampen en het plaatsen van achterzetbeglazing voor de gotische ramen aan de noordkant van de kerk in 2013.

De Stichting organiseert in de Kogerkerk jaarlijks een reeks vrij toegankelijke concerten op de zaterdagmiddag. Hiermee biedt de Stichting onder andere een podium voor talentvolle Zaanse musici.

Plannen zijn  in ontwikkeling voor een renovatie van het interieur van De Stolp

Samenstelling Bestuur en contactgegevens

Coby Houthuijse (voorzitter)
075 - 6142404

Wim Tip, (secretaris)
tel: 075-6289494
e mail: wim.tip@chello.nl

Alette Fieggen (werving / donateurs)
tel: 075-6311738

Liesbeth Rijken (culturele agenda van de kerk)
tel: 075-6422252

Beloningsbeleid 

Conform de Statuten ontvangt het Bestuur van de Stichting geen beloning.

Jaarverslag en Jaarstukken

De Stichting publiceert jaarlijks een Jaarverslag en een Balans en V&W rekening. In het Jaarverslag wordt een verantwoording gegeven van het beleid tot de verslagdatum en een overzicht van de verwachte activiteiten van de Stichting

Klik hier voor inzage in het recente jaarverslag, de financiele gegevens en de begroting van de Stichting Vrienden van de Kogerkerk


Kogerkerk - exterieur
kogerkerk - toren