Logo Protestantse Kerk Nederland  Wie zijn wij
 Informatie over de Kogerkerkgemeente

| home | kogerkerkgemeente | agenda | kerkdiensten | contact | predikant | aanmelden |

Kogerkerk, interieur gezien naar het oosten
Kogerkerk, wandbord uit 1685
Kogerkerk, interieur gezien naar het oostenKogerkerk, wandbord uit het bouwjaar 1685

Profiel van de Kogerkerkgemeente

De Kogerkerkgemeente (officieel de Hervormde gemeente van Koog aan de Zaan en Zaandijk) maakt deel uit van de Protestantse kerk Nederland. Zij wil een open en gastvrije gemeente zijn, die – geÔnspireerd door het Bijbelse visioen van vrede en gerechtigheid en met zorg voor de aarde – zich inzet voor mensen dichtbij en veraf.

Eredienst

Het hart van de gemeente klopt in de zondagse eredienst. Daarin vinden wij van belang:
-    een stijlvolle liturgie met ruimte voor stilte en bezinning
-    goede exegese
-    prediking die bemoedigt, raakt en inspireert.Tienmaal per jaar delen we met elkaar brood en wijn.
De diensten vinden iedere zondag plaats in de Kogerkerk, een klein monumentaal kerkgebouw in het hart van Koog aan de Zaan, met een historisch orgel en een koororgeltje.
De gemeentezang wordt begeleid door twee vaste organisten, die ieder door hun eigen speelwijze een bijzonder karakter aan de diensten geven.

Wij zingen uit het nieuwe liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’, dat in mei 2013 is uitgekomen. Regelmatig participeert een zanggroep, gevormd door  gemeenteleden in de eredienst.Kogerkerk, wandbord en kerkschipKogerkerk, kerkschip
Kogerkerk, wandbord en kerkschip (18de eeuw)Kerkschip 

Gemeenschap

De gemeente vormt een kleine, vrij hechte gemeenschap, waarin wij proberen op eigentijdse wijze inhoud te geven aan ons geloof. Wij doen ons best om nieuwkomers welkom te heten en zich bij ons thuis te laten voelen.
De kerkenraad wordt bijgestaan door een klankbordgroep die vrijwel altijd deelneemt aan de kerkenraadsvergaderingen.

Veel vrijwilligers zetten zich op zondag en door de week in voor tal van activiteiten – van het schoonmaken van kerk en bijgebouw tot het organiseren van activiteiten op het gebied van inspiratie, bezinning en ontmoeting. Zo wordt bijvoorbeeld in de wintermaanden maandelijks een ochtendbijeenkomst voor ouderen georganiseerd. Er is een hechte en actieve bezoekgroep die met regelmaat gemeenteleden bezoekt. De Kogerkerk staat open voor ieder die zich aangesproken weet door
het Bijbelse visioen van vrede en gerechtigheid en neemt vanuit die visie deel aan het landelijke initiatief  'Wijde kerk'.


Diaconie

Als gemeente voelen we ons betrokken bij het wel en wee van de wereld om ons heen. Daar hoort de zorg bij voor mensen die (financieel) in nood zijn. De diaconie ondersteunt maatschappelijke projecten ver weg en dichtbij. Elke zondag wordt er voor een diaconaal doel gecollecteerd. De collectedoelen  worden in het kerkblad “Rond de Kogerkerk” en in de nieuwsbrief vermeld. Aan onderstaande projecten heeft de Kogerkerkgemeente zich voor langere tijd verbonden.
* Stichting Present (www. Stichtingpresent.nl/zaanstreek.
* Stichting Maak EthiopiŽ Gezonder (www.maak-ethiopie-gezonder.nl)
* De Bleeker Foundation.:www.bleekerfoundation.org
* Diaconale Stichting Gevangenenzorg “De Sluis”www.dsgdesluis.nl 


Duurzaamheid

Vanuit de diaconie houdt de werkgroep Duurzaamheid zich bezig met vragen rond duurzaamheid en de invulling die hieraan in de gemeente gegeven kan worden. De werkgroep richt zich op acties waarmee we als gemeente bijdragen aan een goede omgang met de aarde. Ook via duurzaamheid kan de kerk ertoe bijdragen dat volgende generaties hun kansen op welvaart en welzijn behouden. Dankzij de activiteiten van de werkgroep is de Kogerkerkgemeente aangesloten bij het netwerk van Groene Kerken.


Scala van activiteiten

In de wintermaanden wordt een veelkleurig scala van activiteiten georganiseerd van Bijbelstudie en geloofsgesprek tot een maandelijkse gezamenlijke maaltijd en een handwerkgroep. Van oudsher heeft de gemeente een bijzondere band met de vrijzinnige gemeenschap binnen de Protestantse kerk. Deze band is op tal van terreinen merkbaar, onder meer op het gebied van activiteiten rond inspiratie en bezinning.


Rond de Kogerkerk

Ongeveer 8 maal per jaar verschijnt het kerkblad ‘Rond de Kogerkerk’ in een digitale en in een papieren versie. Wekelijks verschijnt de (digitale) Nieuwsbrief Kogerkerkgemeente.


Privacy

De Kogerkerkgemeente zorgt voor de privacy van leden en medewerkers. Klik hier voor de Privacyverklaring van de Kogerkerkgemeente.