Logo Protestantse Kerk Nederland

  Zincafé Kogerkerk

home | Kogerkerkgemeente | Actueel | Agenda | Contact | Wie wij zijn |

Kogerkerk - exterieur Kogerkerk - exterieur

Wat is het Zincafé Kogerkerk

Het Zincafé Kogerkerk is een Zaans forum voor opinie en gesprek over vraagstukken op het grensvlak van zingeving, maatschappij en cultuur. Met dit café wil de Kogerkerkgemeente gelegenheid scheppen om in informele sfeer met elkaar te praten over kwesties rond godsdienst, cultuur en maatschappelijke vraagstukken. Het Zincafé wordt doorgaans tweemaal per jaar georganiseerd op een vrijdagavond.Overzicht zincafe’s 2010 - 2017

maart 2010 - Ouder worden tussen droom en daad, over dromen en angsten bij het ouder worden

- Sprekers: Bert Keizer, ethiscus en verpleeghuisarts, Corrie Noom, wethouder Zorg en Welzijn, Gerja Pellegrom, directuer woonzorgcentrum


november 2010 - Nederland in alle staten? Een debat over pluriformiteit, populisme, integratie en identiteit

- Sprekers: Ruard Ganzevoor, voorzitter De Linker Wang, platfrm voor religie en politiek,  Piet Keijzer, v.m. wethouder Integratie in Zaanstad


februari 2011 - Lang zullen we leven? Over vragen rond het levenseinde

- Sprekers: Jean Jacques Suurmond, predikant in een zorgcentrum en columnist in Trouw, Gerrit Kimsma, huisarts te Zaandijk


januari 2012 - Financiële crisis, failliet van de samenleving?

- Sprekers: Matthijs Bouman, econoom en journalist, Henk Tieleman, emeritus hoogleraar godsdienstsociologie


april 2012 - Wanneer wordt Godsdienst een vuist?

Zijn religieuze overtuigingen een splijtzwam of een bindmiddel voor de Nederlandse samenleving in de komende jaren?

- Spreker: Manuele Kalsky, theoloog en directeur van het Dominicaans Studiecentrum en hoogleraar theologie en samenleving aan de Vrije Universiteit


oktober 2012 - Geloof, Hoop en Liefde, nieuwe tijden, oude woorden


- Spreker: Huub Oosterhuis, dichter en theoloog


maart 2013 - Behandelen tot elke prijs?  Vragen rond de (door) - behandeling van oudere en ernstig zieke patiënten

- Sprekers: Mariette Hamaker, huisarts te Amsterdam en een van de geďnterviewden in de serie 'Kijken in de ziel', Gert Toes, geestelijk verzorger in  het Westfries Gasthuis te Hoorn.


november 2013 - Hoort religie achter de voordeur? - De maatschappelijke betekenis van godsdienst


- Sprekers:  Govert Buijs, hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing en Erica Meijers, theoloog en staflid van het wetenschappelijk bureau van Groen Links.

   maart 2014 - Een zonnige toekomst voor onze aarde. Ideeën voor een duurzame wereld.

- Spreker: Marjan Minnesma, directeur van de stichting Urgenda

oktober 2014 - 'Nu meer dan ooit, leve de democratie!'

- Spreker:Hans Goslinga, politiek commentator Trouwnovember 2015 - 'Tussen utopie en werkelijkheid'


- Spreker: Hans Achterhuis,februari 2016 - 'Uitdagingen en verantwoordelijkheden van de multiculturele samenleving'


- Spreker:Domenica Ghideinovember 2016 - 'Predestinatie of uitverkiezing'


   - Presentatie: Marijke Broekhuizen (vertelster), Hein Dop (enscenering), David Samson (muziek) en Jaap van Kampen (gastheer)


  maart 2017 - 'Zin en onzin over Rusland'.

   -
Spreker: Hubert Smeets


  november 2017 - 'Begrijp je het huidige Turkije nog'

  - Spreker: Hans Luiten