Logo Protestantse Kerk Nederland Diaconie
| home | kogerkerkgemeente | kerkdiensten | actueel | pastoraat |

gedenkbord zuidgevel, 1685
Kogerkerk - doopbekken
Kogerkerk -  gedenkbord met bouwjaar 1685 Kogerkerk - doopbekken


Doel Diaconale collecten

 
08 september: JongProtestant (JOP) Jeugdwerk Kliederen in de Kerk

Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een Bijbelverhaal. Een opa vertelde dat hij zijn kleinkinderen graag meeneemt naar de Kliederkerk. Normaal komen die eigenlijk nooit meer in de kerk, maar in de Kliederkerk ontdekken ze op een verrassende manier de verhalen uit de Bijbel. In de Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Onze steun is nodig, zodat nog meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een aantrekkelijke en betrokken wijze het geloof kunnen ontdekken.

15 september: Kerk In Actie

Versterk de kerk in het Midden-Oosten
Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog in SyriŽ, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar hun huis. Ook in SyriŽ zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in SyriŽ helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken.
 
15 september: Avondmaalscollecte voor de Bleeker Foundation

Tienerzwangerschap is een wijdverbreid probleem in Kameroen. Een op de drie meisjes wordt moeder vůůr haar 18e verjaardag. De Bleeker Foundation is opgericht door een in Kameroen geboren tienermoeder. Samen met lokale instituten en sleutelfiguren in het gebied, wil ze nu deze meisjes ondersteunen op hun weg naar een zelfvoorzienend leven.
De belangrijkste doelstelling van de Bleeker Foundation is het verminderen van het percentage tienerzwanger¨schappen in Kameroen. Zij willen dat bereiken door middel van onderwijs en voorlichting. Ze vinden het belangrijk om tienermoeders een tweede kans te geven, zodat ook hun kinderen kansen krijgen om op te groeien tot gezonde volwassenen.

22 september: Vredesweek, als vrede ver te zoeken is

Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. Nu in Amerika wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereldwijd mensen door conflicten worden verdreven, is het thema van de Vredesweek: ’Vrede verbindt over grenzen’.
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor drie van deze vredesinitiatieven.
In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. Daarnaast worden initiatieven in het buitenland ondersteund.

29 september: Kerk in Actie, zorg voor eenzame ouderen in MoldaviŽ

In MoldaviŽ, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge werkloosheid zijn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. De ouderen blijven achter en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen dikwijls in erbarmelijke omstandigheden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care, thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen, zoals krukken en rolstoelen, en komen op voor de rechten van ouderen. De kennis die men door jarenlange ervaring heeft opgaan, wordt gedeeld met andere organisaties in MoldaviŽ. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in MoldaviŽ en andere werelddiaconale projecten.

06 oktober: IsraŽlzondag 1e collecte: Nes Ammin 2e collecte: Kerk en IsraŽl

Nes Ammin is in 1963 gesticht door Nederlandse en Zwitserse christenen met steun van een IsraŽlische jood. Het doel van Nes Ammin was om na de Holocaust de relatie tussen christenen en het Joodse volk te herstellen; een nieuw begin op basis van gelijkwaardigheid en respect voor de levensovertuiging van de ander. Het uitgangspunt daarbij was dat de wortels van het christendom in het jodendom liggen. Een tweede belangrijke doelstelling van de oprichters was het leveren van een praktische bijdrage aan de opbouw en ontwikkeling van de staat IsraŽl. Sinds de oprichting en tot op de dag van vandaag is Nes Ammin gericht op verbinden door de dialoog, werken en leren.

Kerk en IsraŽl:
Leren door ontmoeting en dialoog
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & IsraŽl Onderweg.
Door middel van de internetsite ‘De Uitdaging’ worden christen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken.

13 oktober: Wereldvoedseldag, Bendejongeren opleiden tot topkok in Colombia

In de sloppenwijken van Bogota komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In ťťn van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. Zie ook:.
http://www.kerkinactie.nl/kookscholencolombia
Avondmaalscollecte voor de Bleeker Foundation
Zie de toelichting bij 15 september.

20 oktober: Diaconie, eigen werk Kogerkerkgemeente

De collectegelden worden gebruikt voor verschillende diaconale taken van de Kogerkerkgemeente. Dat zijn onder andere: de bloemen in de kerk op zondag, het versturen van de maandelijkse brieven voor Amnesty International, de bloemengroet voor de gevangenen die in de kerkdienst komen in de gevangenis in
Westzaan, de ťťnmalige verzoeken om financiŽle ondersteunin,; de vaste projecten die we steunen waarvoor niet apart wordt gecollecteerd, de diaconale taken van de predikant.

27 oktober: Hervormingsdag, Diaconie eigen werk Kogerkerkgemeente

3 november: Najaarszendingsweek, Onderwijs voor groeiende kerk in Zambia

Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket: naast de kerkdienst en het pastorale werk sturen ze vaak als enige betaalde kracht al het vrijwilligerswerk binnen de kerk aan. In Zambia zijn predikanten helemaal duizendpoot. Zeker in kerken op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn. Dominees gaan daar ook over de financiŽn van de kerk. Gemeenteleden stellen hun vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en de ontwikkeling van hun dorp. Als je dan bedenkt dat predikanten in Zambia vaak niet rondkomen van het salaris dat de kerk biedt, dan besef je dat hun werk een roeping moet zijn. Vandaag collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Voor € 2.450 krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting.

10 november: PKN Steun voor kleine kerkgemeenschappen

'Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis'. Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoŲperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden.