Logo Protestantse Kerk Nederland Diaconie
| home | kogerkerkgemeente | kerkdiensten | actueel | pastoraat |

gedenkbord zuidgevel, 1685
Kogerkerk - doopbekken
Kogerkerk -  gedenkbord met bouwjaar 1685 Kogerkerk - doopbekkenCollectes:


De diaconale projecten gaan ook in coronatijd door en kunnen niet zonder onze financiële ondersteuning. U kunt uw bijdrage  weer doen in de collecte aan het eind van de dienst, maar ook een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL 42 INGB 0000 6673 03 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Koog-Zaandijk te Koog aan de Zaan.


Vermeldt bij de overschrijving het doel in het vakje ‘mededeling'. Het is ook mogelijk in één keer een bedrag over te maken. Zet dan bij mededeling: algemene gift. De diaconie verdeelt het bedrag dan over de diverse doelen.


De collectedoelen van de diaconie zijn in de komende tijd:

1 augustus: eigen werk diaconie Kogerkerk
8 augustus: eigen werk diaconie Kogerkerk
15 augustus: Kerk in actie: ondersteuning christenen in Pakistan
22 augustus: Sensoor, luisterlijn
29 augustus: eigen werk diaconie Kogerkerk

Het werk van de Kogerkerkgemeente gaat ook gewoon door. Uw bijdrage is welkom in de collecte bij de uitgang. Nu meer dan ooit.


De kosten voor bijvoorbeeld het pastoraat, het werk van de predikant en het onderhoud van het kerkgebouw en de Stolp gaan door, terwijl aan de andere kant de verhuur van De Stolp en het kerkgebouw vrijwel stilligt, waarmee een belangrijke inkomstenbron weg valt.


Extra giften kunnen worden gestort op rekening NL69 INGB 0000 2323 54 t.n.v. Hervormde gemeente Koog-Zaandijk te Koog aan de Zaan.