Logo Protestantse Kerk Nederland Diaconie
| home | kogerkerkgemeente | kerkdiensten | actueel | pastoraat |

gedenkbord zuidgevel, 1685
Kogerkerk - doopbekken
Kogerkerk -  gedenkbord met bouwjaar 1685 Kogerkerk - doopbekken


Doel Diaconale collecten


21 april, Pasen: Kerk In Aktie, versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen.
Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

28 april: PKN

Eredienst en kerkmuziek wereldwijd
Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen, door ervaringen te bundelen en materialen te delen. In Rwanda spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in de erediensten.
De kerk biedt jongeren de ruimte om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen. De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun geloof kunnen beleven

05 mei: Kerk in Aktie

Kerk zijn in oorlogstijd in SyriŽ
Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in SyriŽ miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bij voorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in SyriŽ.

12 mei: JOP

Op school het geloof ontdekken
Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bij voorbeeld via school-en- kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden.

12 mei: Avondmaalscollecte Bleeker Foundation

Tienerzwangerschap is een wijdverbreid probleem in Kameroen. Een op de drie meisjes wordt moeder vůůr haar 18e verjaardag. De Bleeker Foundation is opgericht door een in Kameroen geboren tienermoeder die het voor elkaar gekregen heeft om zich een weg te banen naar een volwaardig leven. Samen met lokale instituten en sleutelfiguren in het gebied, wil ze nu deze meisjes ondersteunen op hun weg naar een zelfvoorzienend leven. De belangrijkste doelstelling van de Bleeker Foundation is het verminderen van het
tienerzwangerschapspercentage in Kameroen. We willen dat bereiken door middel van onderwijs en voorlichting.
We vinden het belangrijk om tienermoeders een tweede kans te geven om hun algehele levensstandaard te verbeteren en onafhankelijk en productief te worden zodat ook hun kinderen kansen krijgen om op te groeien tot gezonde volwassenen.

19 mei: Kerk zijn op Cuba

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien.
Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe.
Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen
 
26 mei: Kerk in Aktie Bijbelonderwijs Bangladesh
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt klein, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren.
Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen voortaan zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk en op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs.

Kerkasiel, Kinderpardon en de familie Tamrazyan

In de voorafgaande maanden is in de kerkdienst en in het kerkblad regelmatig aandacht en gebed gevraagd voor het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, waar de familie Tamrazyan onderdak vond, om uitzetting door de IND te voorkomen.
Zo stonden op kerstochtend vooraan in de Kogerkerk vijf lege stoelen. Daarop zaten geen mensen, maar lag kinderspeelgoed. Daarmee wilden we een zichtbaar teken geven dat op die stoelen ťťn van de kinderen had moeten zitten die, hoewel ze vijf jaar in Nederland waren geworteld, niet in aanmerking kwamen voor Kinderpardon.
Zoals bekend, heeft de regering begin februari het kinderpardon verruimd en kon na 96 dagen en nachten het kerkasiel worden beŽindigd. De familie Tamrazyan kon zich weer vrij over straat bewegen; Hayarpi, de oudste dochter en woordvoerster van de familie, kon weer naar college en haar broer en zusje konden weer naar school.
Recent heeft het gezin Tamrazyan een verblijfsvergunning gekregen! Hayarpi twitterde: "Lieve mensen, we hebben alle moeilijkheden samen gedragen. We hebben eindelijk een verblijfsvergunning gekregen. Dank jullie wel allemaal voor jullie steun, jullie gebeden, kaarsjes etc.”.
Anneke RŲhling, voorzitter kerkenraad