Logo Protestantse Kerk Nederland Diaconie
| home | kogerkerkgemeente | kerkdiensten | actueel | pastoraat |

gedenkbord zuidgevel, 1685
Kogerkerk - doopbekken
Kogerkerk -  gedenkbord met bouwjaar 1685 Kogerkerk - doopbekken


Doel Diaconale collecten

10 maart:

Geen dienst in de Kogerkerk. We zijn te gast bij de Doopsgezinde Gemeente.

17 maart: Kerk In Aktie Verlaat de gevangenis .. en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex- gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt hun de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. In een van de elf Exodushuizen worden ex-gedetineerden via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

24 maart: Kerk In Aktie Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school.

31 maart: Protestanse Kerk Nederland
Missionair Pionieren rond zingevingsvraagstukken
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor bijbelstudie of celebration. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken.

07 april: Kerk In Aktie Rwanda 25 jaar na de genocide

25 jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. Inmiddels ondersteunt deze organisatie 1500 kinderen, die hun ouders aan hiv/aids hebben verloren en soms zelf besmet zijn. "Toen Clarisse haar ouders aan aids waren overleden, is ze bij mij komen wonen. Maar ik kreeg zelf ook aids. Ik was te ziek om voor Clarisse te zorgen. Mwana Ukundwa nam haar tijdelijk op. Dat was fantastisch, want ik dacht dat ik dood zougaan. Toen de aidsmedicatie begon te werken kon Clarisse weer bij mij wonen. Later heb ik ook Jeanette onder mijn hoede genomen. Als ik sterf zal ‘mama Rose’ mijn meisjes opvangen. Dat is een grote opluchting. Zij is onze beschermengel!” Fortuné,

14 april: JOP, Jong Protestant Jongeren doorleven het Paasverhaal

Veel christelijke jongeren hebben het Paasverhaal al vaak gehoord, maar komt de boodschap van Pasen bij jongeren nog wel aan? JOP kwam in
2018 met een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de Paas Challenge, voor 12-16 jarigen. Deze eerste editie was een groot succes, bijna 2000 jongeren deden mee. In het spel kruipen jongeren een nacht lang in de huid van één van de hoofdpersonen uit het Paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, spanning, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af; de ontknoping vindt plaats op Paasmorgen.