Logo Protestantse Kerk Nederland Diaconie
| home | kogerkerkgemeente | kerkdiensten | actueel | pastoraat |

gedenkbord zuidgevel, 1685
Kogerkerk - doopbekken
Kogerkerk -  gedenkbord met bouwjaar 1685 Kogerkerk - doopbekken


Collectedoelen

De diaconiecollectes hebben de volgende bestemming:

20 mei Pinksteren:  Bijbelonderwijs op platteland Bangladesh.

Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven.  Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh  (MCCP) ondersteunt klein, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden  te verbeteren.  Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zj voortaan zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk en op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Door de collecte met Pinsteren hoopt de MCCP in 2018 twintig lokale kerken te ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.

27 mei: Gezamenlijke viering in de Oostzijderkerk

Op deze zondag is er  een gezamenlijke viering van de PKN-kerken in de Zaanstreek.

3 juni: PKN Missionairwerk.

Vondst is een community van de Lebu´nuskerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, athe´sten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.

10 juni: Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Guatemala)

Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in co÷peraties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten. Maakt u dit mogelijk met deze collecte?

17 juni: Kerk in Actie - Binnenlandsdiaconaat.

Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn. Het werk van inloophuizen wordt steeds belangrijker, omdat steeds meer mensen sociaal ge´soleerd zijn. Het gaat niet alleen om dak- en thuislozen en mensen in armoede, maar ook om ouderen die weinig familie zien. Soms is het inloophuis de enige plaats waar nog contact is met andere mensen. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Gelukkig zijn er steeds meer vrijwilligers die zich inzetten. Op al die plekken wordt gewerkt aan een samenleving waarin ieder mens telt.
Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.
Met de de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Netwerk DAK ondersteunt de inloophuizen en zorgt dat dit werk meer gezien wordt.

24 juni: Voedselbank Zaantreek Waterland.

Stichting Voedselbank Zaanstreek verspreidt wekelijks tussen de 275 en 285 pakketten.
Er zijn zo’n 280 gezinnen (een kleine 800 mensen) die afhankelijk zijn van die hulp. Daaronder zijn 335 kinderen onder de 18 jaar. FinanciŰle hulp is daarom hard nodig.

1juli: PKN collecte - jeugdwerk.

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingen bezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecte opbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Collecteert u mee?

8 juli: Werelddiaconaat – bevrijding Ghanese kindslaven

In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen.
Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden de kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis.  

15 juli – Sensoor Noord Holland

Sensoor is al meer dan 55 jaar de grootste organisatie in Nederland die dag en nacht emotionele ondersteuning op afstand biedt. Vanuit de 26 vestigingen door het hele land voeren zo’n 900 vrijwilligers jaarlijks 250.000 anonieme gesprekken via telefoon, e-mail of chat. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten. Het 
opleiden van de vrijwilligers wordt betaald uit donaties.

22 juli – VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland is ÚÚn van de vijf regionale stichtingen van VluchtelingenWerk Nederland. In deze regio zetten 250 betaalde krachten en ruim 3000 vrijwilligers zich in voor vluchtelingen en asielzoekers: mensen die zijn gevlucht voor geweld, vervolging en onderdrukking.