Logo Protestantse Kerk Nederland Diaconie
| home | kogerkerkgemeente | kerkdiensten | actueel | pastoraat |

gedenkbord zuidgevel, 1685
Kogerkerk - doopbekken
Kogerkerk -  gedenkbord met bouwjaar 1685 Kogerkerk - doopbekkenCollectes:


De diaconale projecten gaan ook in coronatijd door en kunnen niet zonder onze financiŽle ondersteuning. U kunt uw bijdrage  weer doen in de collecte aan het eind van de dienst, maar ook een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL 42 INGB 0000 6673 03 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Koog-Zaandijk te Koog aan de Zaan.


Vermeldt bij de overschrijving het doel in het vakje ‘mededeling'. Het is ook mogelijk in ťťn keer een bedrag over te maken. Zet dan bij mededeling: algemene gift. De diaconie verdeelt het bedrag dan over de diverse doelen.


De collectedoelen van de diaconie zijn in de komende tijd:

5 september: Kerk In Actie Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plaats
Ghana heeft een jonge bevolking: meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn energiek en willen allemaal iets van hun leven maken. Vooral vanuit de afgelegen dorpen in het droge noorden van Ghana trekken veel jongeren naar de grote steden in het zuiden op zoek naar werk. Een deel heeft succes, maar een ander deel komt in moeilijkheden. De kerk in Noord-Ghana wil jongeren kansen bieden in hun eigen omgeving. Ieder jaar krijgen veertig jongeren daarom de kans om ondernemersvaardigheden en een praktisch vak te leren. Monica (21) leert nu het kappersvak. Priscilla (25) leert weven en wil later een eigen weverij beginnen. Elisha (24) wordt opgeleid als kleermaker. Hij wil later als kleermaker aan de slag in zijn eigen dorp en zelf ook mensen opleiden.
•    Voor 200 euro wordt ťťn jongere zes weken getraind in ondernemersvaardigheden
•    Voor 200 euro krijgt ťťn jongere begeleiding op zijn stageplek
•    Voor 85 euro krijgt ťťn jongere materiaal om zijn bedrijf te starten

12 september: PKN, Jong en oud ontdekken de kliederkerk

Op zondag 12 september is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ont- dekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofd-ingrediŽnten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’.
 
19 september: Kerk in actie SyriŽ, de kerk als plek van hoop en herstel
In SyriŽ leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in SyriŽ heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in SyriŽ op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

19 september: Avondmaalscollecte voor de Bleeker Foundation

In Kameroen bevalt ťťn op de drie meisjes voor hun 18e verjaardag. De missie van de Bleeker Foundation is om deze alarmerende aantallen van tienerzwangerschappen in Kameroen te verminderen en tegelijkertijd tienermoeders te ondersteunen om zelfvoorzienend te worden. Door de tienermoeders op te leiden worden hun toekomstmogelijkheden vergroot. Verschillende van hen volgen de opleiding tot verpleegkundige.
26 september: Kerk in actie IsraŽl/Palestina, Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
In IsraŽl leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over eikaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst.

Het verhaal van een medewerker van het Růssing Center


"De kinderen ontdekken dat hun leeftijdsgenoten uit de andere groep heel aardig zijn. Dat is wat ze het meest noemen!” Zo vertelt ťťn van de medewerkers van het Rossing Center. Het contrast tussen hun eigen ervaring en het beeld dat de media schetsen is groot. Eťn van de leerlingen zegt: "Ik merkte dat het aardige kinderen zijn, niet zoals ze zeggen op TV.” Een andere leerling vertelt dat hij geleerd heeft om mensen zonder vooroordeel te benaderen. "Dit is veel belangrijker dan meer te leren over bijvoorbeeld vakantie. Want je kunt het woord ‘vakantie’ altijd opzoeken op Google. Maar je kunt niet opzoeken hoe je moet omgaan met mensen.”


3 oktober: IsraŽl zondag. PKN,
Kerk en IsraŽl verbonden door gesprek en ontmoeting
De relatie met het volk IsraŽl is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met IsraŽl vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en IsraŽl gericht. Het magazine Op weg, voorheen Kerk en IsraŽl Onderweg, laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en IsraŽl en het internetproject ‘De Uitdaging’.
3 oktober: de 2e collecte is bestemd voor Nes Ammin
 
Nes Ammim is een multi-etnisch en multireligieus dorp in West-Galilea. Binnen dit dorp bevindt zich een oecumenische, internationale gemeenschap van circa 30-40 vrijwilligers. Zij wonen te midden van IsraŽli’s met diverse achtergronden en zijn toegewijd aan gastvrijheid, leren en dialoog. Ze krijgen een uitgebreid studieprogramma aangeboden over IsraŽl, vanuit verschillende perspectieven. De vrijwilligers zorgen samen met de vaste medewerkers voor het runnen van het hotel: een bron van inkomsten en een ‘neutrale’ plaats waar dialoog-organisaties en vredestichters welkom zijn. Ook dragen de vrijwilligers bij aan het onderhoud van het dorp, de gebouwen en de tuin. Naast werken, is er veel ruimte om te leren. Dat vindt merendeels plaats binnen het studieprogramma. De voertaal in het dorp is Engels. Veel vrijwilligers blijven drie maanden tot een jaar. Anderen werken in managementfuncties en blijven langer om continuÔteit te geven aan het werk, het dorp en het studieprogramma. De naam ‘Nes Ammim’ is Hebreeuws en betekent ‘teken voor de volken’. Hij is ontleend aan Jesaja 11:10 en werd door de pioniers gegeven om uitdrukking te geven aan hun idealen. Deze idealen worden nog steeds nagestreefd door Nes Ammimers.

Uitgangspunt is de dialoog tussen joden, christenen en moslims en tussen Europeanen en Joodse en Palestijnse IsraŽli’s. De dialoog wordt bevorderd door samen te werken en te leven. In Nes Ammim zijn zowel Europese vrijwilligers als lokale Joodse en Palestijnse krachten werkzaam. Ook heeft Nes Ammim in 2014 nieuwe huizen laten bouwen, om naast de bestaande vrijwilligersgemeenschap ook een multi-etnische en multireligieuze wijk op te bouwen, waarin Joden, Palestijnen en andere IsraŽli’s vreedzaam zullen samenleven.


10 oktober PKN geloofsopvoeding door ouders en kerk samen

Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De
kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord wetenHet werk van de Kogerkerkgemeente gaat ook gewoon door. Uw bijdrage is welkom in de collecte bij de uitgang. Nu meer dan ooit.


De kosten voor bijvoorbeeld het pastoraat, het werk van de predikant en het onderhoud van het kerkgebouw en de Stolp gaan door, terwijl aan de andere kant de verhuur van De Stolp en het kerkgebouw vrijwel stilligt, waarmee een belangrijke inkomstenbron weg valt.

Extra giften kunnen worden gestort op rekening NL69 INGB 0000 2323 54 t.n.v. Hervormde gemeente Koog-Zaandijk te Koog aan de Zaan.