Logo Protestantse Kerk Nederland Diaconie
| home | kogerkerkgemeente | kerkdiensten | actueel | pastoraat |

gedenkbord zuidgevel, 1685
Kogerkerk - doopbekken
Kogerkerk -  gedenkbord met bouwjaar 1685 Kogerkerk - doopbekken


Doel Diaconale collecten


26 mei:    Kerk in Aktie, Bijbelonderwijs Bangladesh
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh  (MCCP) ondersteunt klein, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden  te verbeteren.  Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen voortaan zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk en op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs.

02 juni:    PKN, missionair werk – Nieuwe kerk in Deventer
 “Vondst” is een community van de Lebu´nuskerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, athe´sten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het goede uit het verleden mee, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige bijeenkomsten worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.

09 juni - Pinksteren: Kerk in Aktie, Bijbelverspreiding op het Chinese platteland
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiserings-programma voor de White Yi ook een bij belvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendings-collecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.

09 juni Avondmaalscollecte: Bleeker Foundation
Tienerzwangerschap is een wijdverbreid probleem in Kameroen. Een op de drie meisjes wordt moeder vˇˇr haar 18e verjaardag. De Bleeker Foundation is opgericht door een in Kameroen geboren tienermoeder die het voor elkaar gekregen heeft om zich een weg te banen naar een volwaardig leven. Samen met lokale instituten en sleutelfiguren in het gebied, wil ze nu deze meisjes ondersteunen op hun weg naar een zelfvoorzienend leven.
De belangrijkste doelstelling van de Bleeker Foundation is het verminderen van het percentage tienerzwanger-schappen in Kameroen. We willen dat bereiken door middel van onderwijs en voorlichting. We vinden het belangrijk om tienermoeders een tweede kans te geven om hun algehele levensstandaard te verbeteren en onafhankelijk en productief te worden zodat ook hun kinderen kansen krijgen om op te groeien tot gezonde volwassenen.

16 juni: Kerk in actie,
Binnenlands diaconaat: Inloophuizen.
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem gekomen kan worden. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn. Het werk van inloophuizen wordt steeds belangrijker, omdat steeds meer mensen sociaal ge´soleerd zijn. Het gaat niet alleen om dak- en thuislozen en mensen in armoede, maar ook om ouderen die weinig familie zien. Soms is het inloophuis de enige plaats waar nog contact is met andere mensen. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Gelukkig zijn er steeds meer vrijwilligers die zich inzetten. Op al die plekken wordt gewerkt aan een samenleving waarin ieder mens telt. Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.

23 juni: Kerk in actie, Werelddiaconaat: Vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op deze zondag na de Wereld--vluchtelingendag van 23 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. In officiŰle vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiŰne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water, sanitair en hulp om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bij voorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
•    Voor € 28 krijgt een gezin van 7 personene een hygiŰne-pakket
•    Voor € 60 krijgt een gezin een voedselpakket voor 1 maand
•    Voor € 300 krijgen kinderen een speeltoestel
•    Voor € 1500 komt er een extra waterput.

30 juni: PKN Jeugdwerk:  Met de school naar de kerk
Veel gemeenten hebben een relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.

07 juli: Kerk in actie, Binnenlands diaconaat: Vakantiepret voor kinderen in armoede
Maar liefst ÚÚn op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Met de opbrengst ondersteunt Kerk in Actie onder andere organisaties die armoede, onder volwassenen Ún kinderen, bestrijden.

14 juli: Leger des Heils, Bed, Bad en Brood
 Het Leger des Heils is er voor mensen die vaak met veel problemen tegelijkertijd in een uitzichtloze situatie lijken te verkeren. Het Leger des Heils is van mening dat iedereen in Nederland op zijn minst voldoende te eten en een dak boven het hoofd moet kunnen hebben. Zij zien het dan ook als hun kerntaak om - daar waar nodig - mensen op te vangen en hen te helpen en te voorzien in deze levensbehoeften. Het Leger des Heils maakt zich sterk voor een menselijk bestaan. Naast opvang en eten (ofwel: bed, bad en brood) betekent dit ook dat de mensen om wie het gaat hun dag zinvol kunnen doorbrengen. Het Leger des Heils kijkt met hen naar mogelijkheden voor een dagbesteding.

14 juli: Avondmaalscollecte: Bleeker Foundation
Tienerzwangerschap is een wijdverbreid probleem in Kameroen. Een op de drie meisjes wordt moeder vˇˇr haar 18e verjaardag.  De Bleeker Foundation is opgericht door een in Kameroen geboren tienermoeder die het voor elkaar gekregen heeft om zich een weg te banen naar een volwaardig leven. Samen met lokale instituten en sleutelfiguren in het gebied, wil ze nu deze meisjes ondersteunen op hun weg naar een zelfvoorzienend leven.
De belangrijkste doelstelling van de Bleeker Foundationi is het verminderen van het percentage tienerzwanger-schappen in Kameroen. We willen dat bereiken door middel  van onderwijs en voorlichting. We vinden het belangrijk om  tienermoeders een tweede kans  te geven om hun algehele levensstandaard te verbeteren en onafhankelijk en productief te worden zodat ook hun kinderen kansen krijgen om op te groeien tot gezonde volwassenen