Logo Protestantse Kerk Nederland Diaconie
| home | kogerkerkgemeente | kerkdiensten | actueel | pastoraat |

gedenkbord zuidgevel, 1685
Kogerkerk - doopbekken
Kogerkerk -  gedenkbord met bouwjaar 1685 Kogerkerk - doopbekkenCollectes:


De diaconale projecten gaan ook in coronatijd door en kunnen niet zonder onze financiŽle ondersteuning. U kunt uw bijdrage  weer doen in de collecte aan het eind van de dienst, maar ook een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL 42 INGB 0000 6673 03 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Koog-Zaandijk te Koog aan de Zaan.


Vermeldt bij de overschrijving het doel in het vakje ‘mededeling'. Het is ook mogelijk in ťťn keer een bedrag over te maken. Zet dan bij mededeling: algemene gift. De diaconie verdeelt het bedrag dan over de diverse doelen.Het werk van de Kogerkerkgemeente gaat ook gewoon door. Uw bijdrage is welkom in de collecte bij de uitgang. Nu meer dan ooit.


De kosten voor bijvoorbeeld het pastoraat, het werk van de predikant en het onderhoud van het kerkgebouw en de Stolp gaan door, terwijl aan de andere kant de verhuur van De Stolp en het kerkgebouw vrijwel stilligt, waarmee een belangrijke inkomstenbron weg valt.

Extra giften kunnen worden gestort op rekening NL69 INGB 0000 2323 54 t.n.v. Hervormde gemeente Koog-Zaandijk te Koog aan de Zaan.De collectedoelen van de diaconie zijn in de komende tijd:

19 december: PKN, Jongeren doorleven het verhaal van Kerst
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerk- organisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee.

24 december: Solidaridad
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als we allemaal solidair zijn, komt niemand tekort.
Het goudconvenant moet iets gaan betekenen voor mijnwerkers.
Bedrijven die deelnemen aan het goudconvenant maken weinig gebruik van de ondersteuning die wordt geboden en ze leveren geen structurele bijdrage aan de werkgroepen van het convenant, is de conclusie in het vierde jaarverslag van het goudconvenant. Voor het eerst wordt daarin per bedrijf verslag gedaan van de voortgang in gepaste zorgvuldigheid. En ook voor het eerst hebben alle bedrijven daadwerkelijk gerapporteerd. (Publicatie datum: 14-10-2021)

Solidaridad, deelnemer van het eerste uur, blijft kritisch op de voortgang. Directeur Heske Verburg: “Na vier jaar merken de mijnwerkers en hun gezinnen nog niets van de resultaten van het goudconvenant.” Wereldwijd werken en leven zo’n 22 miljoen mijnwerkers onder vaak gevaarlijke omstandigheden in kleinschalige goudmijnen. Solidaridad wil met haar deelname aan het convenant deze mijnwerkers ondersteunen. Het goudconvenant heeft nog ťťn jaar te gaan. Verburg: “Dat laatste jaar is cruciaal. Gelukkig is er los van het convenant nu Nederlandse en Europese wetgeving in voorbereiding, die van duurzaam en verantwoord ondernemen de norm moet maken.

25 december: Kerk in Actie,
Kom op voor kinderen in de knel
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via drie partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiŽle documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

2 januari 2022: De Luisterlijn
In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.

9 januari: Diaconie eigen werk
De collectegelden worden gebruikt voor verschillende diaconale taken van de Kogerkerkgemeente. Dat zijn onder andere: de bloemen in de kerk op zondag; het versturen van de maandelijkse brieven voor Amnesty International; de bloemengroet voor de gevangenen die in de kerkdienst komen in de gevangenis in Westzaan; de ťťnmalige verzoeken om financiŽle ondersteuning; de vaste projecten die we steunen waarvoor niet apart wordt gecollecteerd; de diaconale taken van de predikant.

16 januari: PKN, Toerusting voor werkers in de kerk
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeŽn opdoen en ervaringen uitwisselen.

23 januari: PKN, Kerk in, van en voor het dorp
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving.
Kerk in, van en voor het dorp zijn is vandaag de dag niet altijd vanzelfsprekend meer. Het sluiten van kerken, teruglopende ledenaantallen en minder financiŽle middelen maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar ťn voor het dorp.
Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

23 januari: Avondmaalscollecte voor de Bleeker Foundation (zie 12 december)

30 januari: PKN, Interactief aan de slag met de bijbel
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Dittie Veersma