Logo Protestanse Kerk Nederland  Pastoraat
| home | kogerkerkgemeente | actueel | diaconaat | kerkdiensten |


kerkschippsalm en gezangenbord
Kogerkerk - kerkschip (18de eeuw)Kogerkerk - gezangenbord aan preekstoel (19de eeuw)

Predikant: vacant

Bezoek

De kerk is er voor iedereen, dus ook voor hen die niet bij een kerk zijn aangesloten. Iedereen kan bij de kerk terecht voor vragen rond zingeving, levensvragen, ziekte, rouw of de Bijbel.
In de kerk noemen we gesprekken hierover ‘pastoraat’. Dat wordt verzorgd door een aantal mensen uit de gemeente (pastoraal werkers) en door een predikant. En van hen kan bij u op bezoek komen, als u over deze of soortgelijke vragen wilt praten.
U kunt daarvoor contact opnemen met  een van de  contactadressen Kogerkerkgemeente (zie pagina Contact met de Kogerkerkgemeente)

Ook als u bij ziekte en/of ziekenhuisopname prijs stelt op bezoek vanuit de kerk of van een predikant, kunt u dat aan door (laten) geven.


Maaltijd van de Heer aan huis

Voor iedereen die niet in staat is naar de kerk te komen, is er de mogelijkheid om thuis in kleine kring Maaltijd te vieren.
Als u meer wilt weten of hier belangstelling voor heeft, neemt u dan contact op met
een van de  contactadressen Kogerkerkgemeente (zie pagina Contact met de Kogerkerkgemeente)


Rond rouw en overlijden

Rond een overlijden kunt u een beroep doen op een predikant voor n of meer gesprekken, het leiden van een rouwdienst of een andere vorm van begeleiding.
Als u een predikant bij een rouwdienst wilt betrekken, is het praktisch om zo spoedig mogelijk na het overlijden te overleggen over dag en tijd.
Ook als het nog niet zo ver is, kunt u al contact met
een van de  contactadressen Kogerkerkgemeente (zie pagina Contact met de Kogerkerkgemeente)om uw wensen rond uw overlijden of dat van een geliefde te bespreken en eventueel wensen op papier te zetten.
Van gemeenteleden en hen die staan geregistreerd als verbondene met de Kogerkerkgemeente wordt voor een uitvaart geen vergoeding gevraagd.
Van anderen wordt wel een vergoeding gevraagd. Informatie hierover is verkrijgbaar bij Coby Houthuijse of Wim Tip (zie pagina 'Verhuur', onder het hoofdmenu van deze website
).


Contactadressen Kogerkerkgemeente: zie pagina Contact met de Kogerkerkgemeente